Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12702)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Jak spustit aplikaci a čekat na její ukončení ve VB

Autor: SwitCZ
Zdroj: 
Vytvořeno: 3.11.2003
Publikováno: 4.11.2003
Čtenářů: 3191
Unikátních: 3114


Teprve po ukončení spuštěné aplikace program pokračuje.

Toto je deklarační část + funkce.
Private Declare Function WaitForSingleObject _
    Lib "kernel32" _
    (ByVal hHandle As Long, _
     ByVal dwMilliseconds As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle _
    Lib "kernel32" _
    (ByVal hObject As Long) As Long
  
Private Declare Function OpenProcess _
    Lib "kernel32" _
    (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
     ByVal bInheritHandle As Long, _
     ByVal dwProcessId As Long) As Long


Private Const INFINITE = -1
Private Const SYNCHRONIZE = &H100000


Function SpustACekej(ByVal sAppRun As String) _
     As Boolean
 Dim lTask As Long
 Dim lRet As Long
 Dim lHandle As Long

 On Error GoTo FncErr
 
 lTask = Shell(sAppRun, vbNormalFocus)
 lHandle = OpenProcess(SYNCHRONIZE, False, lTask)
 lRet = WaitForSingleObject(lHandle, INFINITE)
 lRet = CloseHandle(lHandle)
 SpustACekej = True
 Exit Function
FncErr:
SpustACekej = False
End Function
A toto je příklad použití (na aplikaci Notepad.exe)
Private Sub Command1_Click()
  If SpustACekej("Notepad.exe") Then
   'Aplikace spustena a
   'dobehla v poradku
   MsgBox "OK"
  Else
   MsgBox "Chyba"
  End If
End SubPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003