Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (31994)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20712)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17319)
 Jak na makra (14243)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12536)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Vzhled Control prvků jako v Office 2000

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2470
Unikátních: 2418


Potřebujete změnit vzhled objektů jako v Office 2000? Dá se to naprogramovat velice efektně pomocí API funkcí.

Příklad kódu:

Na formulář vložte několik textBoxů, ScrolBarů, PictureBoxu a následující kód.

Option Explicit
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const WS_EX_CLIENTEDGE = &H200
Private Const WS_EX_STATICEDGE = &H20000
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOOWNERZORDER = &H200
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_NOZORDER = &H4

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
    "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
    "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
    As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal CX As Long, _
    ByVal CY As Long, ByVal wFlags As Long) As Long


Private Function AddOfficeBorder(ByVal hWnd As Long)

  Dim lngRetVal As Long

  lngRetVal = GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE)
  lngRetVal = lngRetVal Or WS_EX_STATICEDGE And Not _
    WS_EX_CLIENTEDGE

  SetWindowLong hWnd, GWL_EXSTYLE, lngRetVal
  SetWindowPos hWnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or _
   SWP_NOSIZE Or SWP_NOOWNERZORDER Or _
   SWP_NOZORDER Or SWP_FRAMECHANGED
End Function

'A takto se nastaví na všechny ovladací prvky
Private Sub Form_Load()
 On Error Resume Next
 Dim objcntrl As Control
 For Each objcntrl In Me.Controls
  With objcntrl
   .BorderStyle = 0
   .Appearance = 0
  End With
 AddOfficeBorder objcntrl.hWnd
 Next
End SubPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003