Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12702)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Otevření dialogu Vlastnosti tiskárny

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2067
Unikátních: 2012


Ukázkový příklad otevření systémového okna pro nastaení vlastností tiskárny

Postup vytvoření ukázkového programu:

 1. Spusťte Nový projekt ve Visual Basicu. Form1 je vytvořen automaticky.
 2. Přidejte na formulář (Form1) 1xtlačítko (Command1) a ListBox (List1)
 3. Vložte do Formuláře následující kód
  
  Option Explicit
  
  Private Declare Function PrinterProperties _
  Lib "winspool.drv" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
  hPrinter As Long) As Long
  
  Private Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" _
   Alias "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, _
   phPrinter As Long, pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
  
  Private Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
   (ByVal hPrinter As Long) As Long
  
  Private Type PRINTER_DEFAULTS
     pDatatype As Long
     pDevMode As Long
     pDesiredAccess As Long
  End Type
  
  Private Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
  Private Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
  Private Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
  Private Const PRINTER_ALL_ACCESS = _
         (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _
         PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or _
         PRINTER_ACCESS_USE)
  
  Private Sub Form_Load()
    Dim I As Integer
  
    ' Najdi vsechny tiskarny
    For I = 0 To Printers.Count - 1
     List1.AddItem Printers(I).DeviceName
     If Printers(I).DeviceName = Printer.DeviceName Then
       List1.Selected(I) = True ' Vyber Default
     End If
    Next I
  End Sub

  Private Sub List1_Click()
    Dim Prt As Printer
  
    For Each Prt In Printers
     If Prt.DeviceName = List1.Text Then
        Set Printer = Prt
       Exit For
     End If
    Next
  End Sub

  Private Sub Command1_Click()
    Dim RetVal As Long, hPrinter As Long
    Dim PD As PRINTER_DEFAULTS
  
    PD.pDatatype = 0
    PD.pDesiredAccess = STANDARD_RIGHTS_REQUIRED _
     Or PRINTER_ACCESS_USE
    PD.pDevMode = 0
    RetVal = OpenPrinter(Printer.DeviceName, hPrinter, PD)
    If RetVal = 0 Then
      MsgBox "OpenPrinter Failed!"
    Else
      RetVal = PrinterProperties(Me.hwnd, hPrinter)
      RetVal = ClosePrinter(hPrinter)
    End If
  End Sub 4. Spusťte projekt a klikněte na Command1. Otevře se dialog pro standardní (default) tiskárnu, popřípadě vyberte tiskárnu z listboxu.
 5. Toť vše nic složitého.Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003