Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32118)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20829)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17444)
 Jak na makra (14330)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12652)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Ochrana aplikace ve VB

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2825
Unikátních: 2769


Máte vlastní aplikaci a potřebujete do ní přidělat ochranu proti nelegálnímu kopírování? V tomto článku se dozvíte způsob ochrany sériovým číslem

Způsoby jak chránit svojí aplikaci:

1. Hardwarový klíč
Program testuje přítomnost klíče, který bývá zpravidla zasunut v portech počítače.

2. Softwarová ochrana
Program testuje registraci a někdy i instalační prostředí (název počítače, operační systém, velikost disku atd.)

My se podíváme blíže na druhý způsob ochrany tj. na ochranu softwarovou.

Na co se musíme zaměřit, co vše hlídat, jak to udělat.
Nejprve je nutné zvážit, zda se nám vyplatí vytvářet nějakou super geniální ochranu. Z vlastní zkušenosti vím, že i sebedokonalejší ochrana bude jednou nabourána. Nač tedy vyvíjet supergeniální monstrum, když náklady na jeho vývoj přesáhnou ztráty způsobené nelegálním kopírováním.

Jednoduchá ochrana je ochrana sériovým číslem kombinovaná se součtem bytů programu. Sice nezabrání kopírování programu a předání sériového čísla, ale ne každý je ochoten kopírovat své vlastní (draze koupené) programy ostatním. Jak tedy naprogramovat ve VB takovou ochranu?

1. Založte nový projekt a Novou třídu. (Class)
2. Přidejte Form1
3. Na form1 vložte 2x label, 2x textbox a 2x command

Vložte následující kód a můžete experimentovat.

Form1

Option Explicit

Private Sub Command1_Click()
 Dim oVer As New Class1
 With oVer
  .Company = Text2.Text
  .CustName = Text1.Text
 MsgBox .GetSerial
 End With
End Sub

Private Sub Command2_Click()
 Dim oVer As New Class1
 With oVer
  .Company = Text2.Text
  .CustName = Text1.Text
  .SerialNumber = InputBox("Zadej ser. cis.")
  If .VerifySN Then
   MsgBox "Správné SÈ"
  Else
   MsgBox "Špatné SÈ"
  End If
 End With
End Sub

Private Sub Form_Load()
  Command1.Caption = "Ukaž"
  Command2.Caption = "Ovìø"
  
  Label1.Caption = "Jméno"
  Label2.Caption = "Firma nebo Mìsto"
  Label1.AutoSize = True
  Label2.AutoSize = True
  Text1.Text = "Franta Ocásek"
  Text2.Text = "Zlámaná lhota"

  Label1.Move 10, 10
  Text1.Move 10, Label1.Top + Label1.Height

  Label2.Move 10, Text1.Top + Text1.Height + 50
  Text2.Move 10, Label2.Top + Label2.Height
  
  Command1.Move 10, Text2.Top + Text2.Height + 90, 1000, 350
  Command2.Move 30 + Command1.Left + Command1.Width, _
   Text2.Top + Text2.Height + 90, 1000, 350
End Sub

Class1
Option Explicit
Private m_CustName As String
Private m_Company As String
Private m_SerialNumber As String
'

Public Property Get CustName() As String
 CustName = m_CustName
End Property
Public Property Get Company() As String
 Company = m_Company
End Property
Public Property Get SerialNumber() As String
 SerialNumber = m_SerialNumber
End Property

Public Property Let CustName(ByVal sData As String)
 m_CustName = sData
End Property
Public Property Let Company(ByVal sData As String)
 m_Company = sData
End Property
Public Property Let SerialNumber(ByVal sData As String)
 m_SerialNumber = sData
End Property


Public Function VerifySN() As Boolean
 If GetSerial = SerialNumber Then
  VerifySN = True
 Else
  VerifySN = False
 End If
End Function

Public Function CreateSN() As Boolean
 CreateSN = GetSerial
End Function

Public Function GetSerial() As String
 Dim i
 Dim lTmp
 Dim sTmp
 Dim sSC
 Dim lSumAll
 'Algoritmus tvorby Sériového èísla
 'pro jednoduchost použijeme jen 5 znakové s.č.
 
 'prvni znak
 'zprumerovany soucet vsech pismen jmena a firmy
 For i = 1 To Len(m_CustName)
  lTmp = lTmp + Asc(UCase(Mid(m_CustName, i, 1)))
 Next i
 For i = 1 To Len(m_Company)
  lTmp = lTmp + Asc(UCase(Mid(m_Company, i, 1)))
 Next i
 lSumAll = lTmp 'Uschovat pro 3 cislo
 lTmp = lTmp (Len(m_CustName) + Len(m_Company))
 sTmp = UCase(Chr(lTmp))
 sSC = sTmp
 
 'druhy znak
 'prumer prvniho jmena a firmy
 lTmp = Asc(UCase(Mid(m_CustName, 1, 1)))
 lTmp = lTmp + Asc(UCase(Mid(m_Company, 1, 1)))
 lTmp = lTmp 2
 sTmp = UCase(Chr(lTmp))
 sSC = sSC & sTmp
 
 'Treti znak
 'Konecna hodnota souctu cisel ze jmena a firmy
 
 Do While Len(CStr(lSumAll)) > 1
  lTmp = 0
  For i = 1 To Len(CStr(lSumAll))
  lTmp = lTmp + CLng(Mid(CStr(lSumAll), i, 1))
  Next i
  lSumAll = lTmp
 Loop
 sTmp = CStr(lTmp)
 sSC = sSC & sTmp
 
 'Ctvrty znak
 'Verze aplikace (major*minor*revision)
 '/ 2 dokud neni <10
 
 lTmp = (App.Major + 1) * (App.Minor + 2) * _
   (App.Revision + 3)
 Do While lTmp > 10
  lTmp = lTmp 2
 Loop
 sTmp = CStr(lTmp)
 sSC = sSC & sTmp

 'paty znak
 'Neco vymyslete sami
 sSC = sSC & "R"


GetSerial = sSC

End Function
Příště zkusíme implementovat složitější ochranu s využitím více parametrů.Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003