Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12703)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Změna pozice kurzoru myši

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2201
Unikátních: 2171


Deklarace, popis a příklad použití API funkce SetCursorPos pro zmenu pozice kurozru myši

Chcete-li měnit pozici kurzoru myši, není nic jednoduššího než využít služeb Win32API. Pro práci s pozicí kurzoru slouží API funkce SetCursorPos z knihovny USER32.DLL.
Pro demonstraci přikládám projekt, který používá navíc funkce ClientToScreen pro zjištění pozice formuláře na obrazovce a funkci GetDeviceCaps pro zjištení šířky a výšky formuláře.

Deklarace

Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" _
(ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long

Parametry

x ... pozice v bodech (pixel) zleva
y ... pozice v bodech (pixel) zhora

Zkušební projekt

'Vytvořte projekt s jedním formulářem a dvěma tlačítky
'Formulář: Form1
'Tlačítka: cmdScreen, cmdForm
'Kod vlozte do formulare
Option Explicit
Private Const HORZRES = 8
Private Const VERTRES = 10

Private Type POINTAPI
 x As Long
 y As Long
End Type

Private Declare Function ClientToScreen Lib "user32" _
    (ByVal hwnd As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" _
    (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" _
    (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Dim objPoint As POINTAPI
Dim vRet As Variant

Private Sub cmdForm_Click()
 objPoint.x = 0
 objPoint.y = 0
 vRet = ClientToScreen(Form1.hwnd, objPoint)
 objPoint.x = objPoint.x + Me.ScaleWidth / 2
 objPoint.y = objPoint.y + Me.ScaleHeight / 2
 vRet = SetCursorPos(objPoint.x, objPoint.y)
End Sub

Private Sub cmdScreen_Click()
 objPoint.x = GetDeviceCaps(Form1.hdc, HORZRES) / 2
 objPoint.y = GetDeviceCaps(Form1.hdc, VERTRES) / 2
 vRet = SetCursorPos(objPoint.x, objPoint.y)
End Sub

Private Sub Form_Load()
 cmdScreen.Caption = "Střed obrazovky"
 cmdForm.Caption = "Střed formuláře"
 Me.ScaleMode = vbPixels
End SubPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003