Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12702)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Tvorba PopUp Menu pomocí Win32API

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2912
Unikátních: 2858


Návod k zobrazení vlastního či systémového menu po kliknutí myší ve formuláři

Potřebujete vytvořit PopUp menu? I to lze řešit pomocí API funkcí. Tento komentovaný příklad ukáže, jak kliknutím kamkoliv na formulář vyvoláte PopUp menu. Pravé tlačítko vyvolá Systémové menu (Stejné jako kliknutím na ikonu okna), levé tlačítko vyvolá vámi definované menu.
A nyní již příklad:

'Konstanty pro menu
Const MF_CHECKED = &H8&
Const MF_APPEND = &H100&
Const TPM_LEFTALIGN = &H0&
Const MF_DISABLED = &H2&
Const MF_GRAYED = &H1&
Const MF_SEPARATOR = &H800&
Const MF_STRING = &H0&

'Deklarace pozice kurzoru mysi
Private Type POINTAPI
   x As Long
   y As Long
End Type

'Deklarace API funkci
Private Declare Function CreatePopupMenu Lib "user32" () As Long

Private Declare Function TrackPopupMenu Lib "user32" _
   (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nReserved As Long, _
    ByVal hwnd As Long, ByVal lprc As Any) As Long

Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" _
   (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long

Private Declare Function AppendMenu Lib "user32" Alias "AppendMenuA" _
   (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, _
    ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpNewItem As Any) As Long

Private Declare Function DestroyMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long

Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long

Dim hMenu As Long

Private Sub Form_Load()
   'Vytvorit prazdne menu
   hMenu = CreatePopupMenu()
   'Vytvoreni jednotlivych polozek menu
   AppendMenu hMenu, MF_STRING, ByVal 0&, "Ahoj lidi!"
   AppendMenu hMenu, MF_GRAYED Or MF_DISABLED, ByVal 0&, _
      "Formátovat C: ..."
   AppendMenu hMenu, MF_SEPARATOR, ByVal 0&, ByVal 0&
   AppendMenu hMenu, MF_CHECKED, ByVal 0&, "Zobrazit"
End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, _
   x As Single, y As Single)

   Dim objPt As POINTAPI

   GetCursorPos objPt
   If Button = 1 Then
   'Prave tlacitko Vase PopUp menu
      TrackPopupMenu hMenu, _
         TPM_LEFTALIGN, _
         objPt.x, _
         objPt.y, _
         0, _
         Me.hwnd, _
         ByVal 0&
   Else
      'Ukazat defaultni systemove menu
      TrackPopupMenu GetSystemMenu(Me.hwnd, False), _
         TPM_LEFTALIGN, objPt.x, _
         objPt.y, 0, _
         Me.hwnd, _
         ByVal 0&
   End If
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
   'Zrusit instanci popup menu
   DestroyMenu hMenu
End Sub
Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003