Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (31994)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20712)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17319)
 Jak na makra (14243)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12536)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Jak ve VB naformátovat disketu.

Autor: SwitCZ
Zdroj: MSDN
Vytvořeno: 1.9.2003
Publikováno: 2.9.2003
Čtenářů: 2389
Unikátních: 2370


Funkce pro formátování disků ve Visual Basicu.

Zde nabízím funkci pro formátování disků, myslím, že není třeba ji nějak více rozepisovat, protože je vše jasné. :o))

Funkci zavoláte jménem s parametrem písmena disku včetně dvojtečky (viz Command1_Click).Toť vše.
Option Explicit
Private Declare Function SHFormatDrive _
    Lib "shell32" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal Drive As Long, _
    ByVal fmtID As Long, _
    ByVal options As Long) As Long

Private Declare Function GetDriveType _
        Lib "kernel32" Alias _
        "GetDriveTypeA" _
        (ByVal nDrive As String) As Long


Private Sub Formatuj(ByVal sDrive As String)
 Dim DrivNum As Long
 Dim DriveTyp As Long
 Dim sRet, vRet
 
 DrivNum = (Asc(sDrive) - 65)
 DriveTyp = GetDriveType(sDrive)


 If DriveTyp = 2 Then
  vRet = SHFormatDrive(Me.hwnd, DrivNum, 0&, 0&)
 Else
  sRet = MsgBox("Disk není výmìnný" & vbCrLf & _
       "opravdu formátovat?", 276, "Format")
 End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
 Formatuj "A:"
End SubPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003