Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32160)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20875)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17499)
 Jak na makra (14371)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12702)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Jak nastavit TextBox pouze pro čísla.

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 25.9.2003
Publikováno: 27.9.2003
Čtenářů: 3615
Unikátních: 3524


TextBox pouze pro čísla,velká nebo malá písmena. Použitím API funkcí lze texbox upravit tak, že do něho nezadáte nic jiného než požadovaná data.

Vytvořte si modul a do něho vložte následující kód:
Public Declare Function GetWindowLong _
    Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" _
   (ByVal hWnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long

Public Declare Function SetWindowLong _
    Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _
    (ByVal hWnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long, _
    ByVal dwNewLong As Long) As Long

Public Const GWL_STYLE = (-16)
Public Const ES_NUMBER = &H2000&
Public Const ES_UPPERCASE = &H8&
Public Const ES_LOWERCASE = &H10&

Public Sub NumericTextBox(hWnd As Long)
  Dim lStyle As Long
  lStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE)
  Call SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, _
            lStyle Or ES_NUMBER)
End Sub

Public Sub UpperCaseTextBox(hWnd As Long)
  Dim lStyle As Long
  lStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE)
  Call SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, _
            lStyle Or ES_UPPERCASE)
End Sub

Public Sub LowerCaseTextBox(hWnd As Long)
  Dim lStyle As Long
  lStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE)
  Call SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, _
            lStyle Or ES_LOWERCASE)
End Sub
Potom odkudkoliv z projektu můžete TextBoxy nastavovat takto:
  NumericTextBox Text1.hWnd
  UpperCaseTextBox txtVelkyText.hWndPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003