Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32118)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20829)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17444)
 Jak na makra (14330)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12652)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Jak smazat obsah databáze

Autor: Filip Yaghob
Zdroj: Vlastní tvorba, publikovaná již na SQLServerCentral.com (http://www.sqlservercentral.com/scripts/contributions/746.asp)
Vytvořeno: 25.9.2003
Publikováno: 28.9.2003
Čtenářů: 6952
Unikátních: 6790


Někdy je třeba smazat obsah (strukturu) databáze bez toho, že by se smazala celá databáze a znova vytvářela (zachovají se uživatelé a nastavení). Vyrobil jsem tedy uloženou proceduru, která vymaže komplet strukturu databáze. Často tuto proceduru používáme při kompletním rebuildu struktury databáze na začátku projektu.

Zde je ona procedura. Buďte s ní opatrní, není vhodné ji pouštět v produkční databázi :)
create procedure usp_cleardb
as
begin
  declare @oname varchar(255)
  declare @tname varchar(255)
  declare @sql varchar(1024)
  declare @counter int
  
  declare c_f cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name, b.name
      from sysobjects a,
         sysobjects b,
         sysforeignkeys c
      where (a.xtype = 'F') and
         (c.constid = a.id) and
         (b.id = c.fkeyid)
  
  open c_f
  select @counter = 0
  fetch next from c_f into @oname, @tname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'alter table [' + @tname +
           '] drop constraint [' + @oname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_f into @oname, @tname
  end
  close c_f
  deallocate c_f
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' constraint(s) deleted'
  
  declare c_p cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name
      from sysobjects a
      where (a.xtype = 'P') and
         (a.name not like 'dt_%') and
         (a.name <> 'usp_cleardb')
  open c_p
  select @counter = 0
  fetch next from c_p into @oname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'drop procedure [' + @oname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_p into @oname
  end
  close c_p
  deallocate c_p
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' procedure(s) deleted'
  

  declare c_fc cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name
      from sysobjects a
      where (a.xtype in ('TF', 'IF', 'FN'))
  open c_fc
  select @counter = 0
  fetch next from c_fc into @oname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'drop function [' + @oname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_fc into @oname
  end
  close c_fc
  deallocate c_fc
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' function(s) deleted'
  
  declare c_tr cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name
      from sysobjects a
      where (a.xtype = 'TR') and
         (a.name like 't__%')
  open c_tr
  select @counter = 0
  fetch next from c_tr into @oname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'drop trigger [' + @oname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_tr into @oname
  end
  close c_tr
  deallocate c_tr
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' trigger(s) deleted'

  declare c_v cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name, b.name
      from sysobjects a, sysusers b
      where (a.xtype = 'V') and
         (a.name not like 'sys%') and
         (b.uid = a.uid)
  open c_v
  select @counter = 0
  fetch next from c_v into @tname, @oname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'drop view ' + @oname +
           '.[' + @tname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_v into @tname, @oname
  end
  close c_v
  deallocate c_v
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' view(s) deleted'
  
  declare c_u cursor
    forward_only read_only
    for
    select a.name, b.name
      from sysobjects a, sysusers b
      where (a.xtype = 'U') and
         (a.name <> 'dtproperties') and
         (b.uid = a.uid)
  open c_u
  select @counter = 0
  fetch next from c_u into @tname, @oname
  while @@fetch_status = 0
  begin
    select @sql = 'drop table ' + @oname +
           '.[' + @tname + ']'
    exec (@sql)
    select @counter = @counter + 1
    fetch next from c_u into @tname, @oname
  end
  close c_u
  deallocate c_u
  print convert(varchar(5), @counter) +
     ' table(s) deleted'
end
Někdy se může stát, že se nesmažou uživatelsky definované funkce, pokud jsou použité v definici computed sloupečku. Pokud to tak je, tak spusťte proceduru víckrát, dokud neproběhne bez chyb.
Uvítám všechny úpravy kódu, které tuto proceduru vylepší.Příspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003