Dobrej pokec   Lišanská šlapka   MSDN   VB na Microsoft.cz   NCHAT Nový design
   Portál  O firmě  Profil  Reference  Produkty  Odkazy  Diskuse  Tisková verze   Novinky e-mailem
Pokud chcete být informováni o změnách ,přihlašte se k odběru novinek!
  
  
  Nejčtenější články
 Seznam všech českých hubů abecedně. (32118)
 Seznam hubů nad 100 uživatelů (20829)
 Konfigurovatelné rozbalovací menu (17444)
 Jak na makra (14330)
 Rozbalovací menu v JavaScriptu (2.) (12652)
  Nejstahovanější soubory
 Action Meter (1846)
 Slovní Fotbal (777)
 IE Boss Guard (484)
 zdroják slovní fotbal (383)
 Folder Watcher (370)
  Anketa

  Nabídka portálu

 Adobe Premiere
    Jak se dá udělat
 Alternativní prohlížeče
    FireFox
 ASP
    Tipy a triky
 Direct Connect
    Huby
    Scripty pro HUB
    Tipy a triky CZDC++
 Game Maker
    Tipy a triky
 Hry
    Akční
    Logické
 HTML
    Scripting (VBS,JS)
    Tipy a triky
 Internet
    Užitečné triky
 Microsoft Office
    Tipy, triky, návody
    Užitečná makra
    VBA Tipy a triky
 MS SQL Server
    Nastavení
    Seriály
    Tipy a triky
 Multimedia
    Návody
 Oracle
    PL/SQL
 PHP
    Jak na to
    Tipy a triky
 Užitečné odkazy
    Grafické programy
    Programátorské
 Visual Basic
    DirectX
    Formuláře
    Jak se dá udělat ...
    Užitečné funkce
    Win32Api
    Zdroje
 Visual Basic .NET
    Užitečné funkce
 Vtípky
    Vtipy a anekdnoty
 Vypalování
    DVD Shrink
    Tipy a triky
 Windows
    Jak se dá ...
    Tipy a triky pro XP
    Triky pro IE


Nabídka portálu se při zobrazení článku přesouvá na konec pravého sloupce nabídek.

 Zjištění typu diskové jednotky

Autor: Kočí Marek
Zdroj: 
Vytvořeno: 10.1.2003
Publikováno: 10.1.2003
Čtenářů: 2546
Unikátních: 2511


Potřebujete zjistit jakého typu je určitý disk v počítači? Opět si pomůžeme API funkcí.

Jaké typy disku známe: Pevný disk, výměný disk, síťový disk, CDROM, Ramdisk

Vyrobíme si tedy funci, která na základě jména jednotky vrátí její typ. A na klik myší na formuláři vypíšeme všechny jednotky v počítači s příslušným typem.

Zkopírujte tento kód a po spuštění projektu klikněte na formulář.

Option Explicit

'Typy
Private Enum DriveTypeEnum
 DRIVE_REMOVABLE = 2
 DRIVE_FIXED = 3
 DRIVE_REMOTE = 4
 DRIVE_CDROM = 5
 DRIVE_RAMDISK = 6
End Enum


'API deklarace
Private Declare Function GetDriveType _
  Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" ( _
                ByVal nDrive As String _
                    ) As Long


Private Sub Form_Click()
  Dim i, Drv, D$
  For i = Asc("A") To Asc("Z") 'Vsechny jednotky A az Z
    
    Drv = GetTypeDrive(Chr$(i))
    'Vypiseme na formular
    Select Case Drv
     Case DRIVE_REMOVABLE
      Print "Jednotka " & Chr$(i) & " je disketa."
     Case DRIVE_FIXED
      Print "Jednotka " & Chr$(i) & " je pevný disk."
     Case DRIVE_REMOTE
      Print "Jednotka " & Chr$(i) & " je síťový disk."
     Case DRIVE_CDROM
      Print "Jednotka " & Chr$(i) & " je CD-ROM."
     Case DRIVE_RAMDISK
      Print "Jednotka " & Chr$(i) & " je RAM disk."
    Case Else
    End Select
  Next i
End Sub

Private Function GetTypeDrive(ByVal Drive As String) _
As DriveTypeEnum On Error Resume Next Dim sTmp As String If InStr(1, Drive, ":") > 0 Then sTmp = Mid(Drive, 1, 3) Else sTmp = Mid(Drive, 1, 1) & ":" End If GetTypeDrive = GetDriveType(sTmp) If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Došlo k chybě" Err.Clear End If End FunctionPříspěvky ke článku:© Swit.cz, Marek Kočí 2003